Tin tức
Công nghệ MOV: Công nghệ này sử dụng các phiến oxyde kim loại (MOV) làm phần tử tản sét vì các MOV có các ưu điểm vượt trội
YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG CỦA THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN TRÊN ĐƯỜNG CẤP NGUỒN Khi lựa chọn giải pháp chống sét lan truyền trên đường nguồn, các thiết bị chống sét phải thoả các yêu cầu kỹ thuật như sau:
Các thuật ngữ, khái niệm hệ thống chống sét được liệt kê dưới đây đang được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hệ thống chống sét sử dụng:
Sự phát triển của các cơn bão sấm sét và các cú sét đã từng được chứng minh bởi nhiều trạm nghiên cứu khoa học và được diễn giải như sau: Các hiện tượng khí quyển nhất định đều sảy ra khi có liên quan tới các nguồn khí nóng và các luồng khí lạnh khổng lồ. Những hiện tượng này..
Chống sét cho các công trình xây dựng cấp I, Cấp II, Cấp III
Các tiêu chuẩn chống sét trên thế giơi và các tiêu chuẩn Việt Nam
GIẢI PHÁP CHỐNG SÉT CHO DATACENTER VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH ĐÂY LÀ HỆ THỐNG ĐUỔI SÉT CHO NHỮNG CÔNG TRÌNH TRONG ĐIỂM CẦN SỰ BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT
Nguyên lý đấu nối Thiết bị Cắt sét - Cắt lọc sét