Tin tức
Các thiết bị chống sét trên đường cấp nguồn hiện nay được chế tạo theo các công nghệ sau: Công nghệ MOV; Công nghệ SAD; Công nghệ TDS; Công nghệ hỗn hợp TSG; Công nghệ TDX
CÔNG NGHỆ “PHÂN TÁN ĐIỆN TÍCH” CỦA MỸ
Khác nhau giữa Cắt lọc sét và cắt sét trong lựa chọn thiết bị chống sét Lan truyền trên đường điện AC
Hiện nay thời tiết đang vào tháng mưa lớn nhất trong năm, và trong cơn mưa cần đề phòng giông lốc và sét đánh. Để chủ động phòng tránh sét, người dân cần có một số kỹ năng cơ bản.