Bắt thiết bị chống sét tại công trình hồ tràm strip