Chi tiết sản phẩm

TỦ ĐIỆN 2-13 ĐƯỜNG

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in : Việt Nam
Producer : VN
Mô tả : Tủ điện chứa CB nổi Tủ điện chứa CB âm

• Tủ điện chứa CB nổi
• Tủ điện chứa CB âm