Chi tiết sản phẩm

TRUNG TÂM BÁO CHÁY YUNYANG YF3-0004L 4 KÊNH

Mã sản phẩm : YF3-0004L
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Tủ trung tâm 4 kênh (Fire alrm control Panel 4 Zone) lắp tối đa 4 chuông báo cháy. Mỗi zone 01 chuông báo cháy

Trung Tâm Báo Cháy Yunyang YF3-0004L 4 Kênh

- Tủ trung tâm 4 kênh (Fire alrm control Panel 4 Zone) lắp tối đa 4 chuông báo cháy. 

- Mỗi zone 01 chuông báo cháy