Chi tiết sản phẩm

THIẾT BỊ PHÂN TÁN ĐIỆN TÍCH (ĐUỔI SÉT) LPS-USA ALS-1000

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in : USA
Producer : LPS
Mô tả : 48” overall length. 3” diameter stainless steel discharge unit. 8.25” depth from mounting bar to element. Wt. 5 lbs. One element contains 14,500 stainless steel discharge points. Designed to mount on communication tower leg or lightning mast/pole. UL listed air terminal

Thiết Bị Phân Tán Điện Tích (Đuổi Sét) LPS-USA  ALS-1000
• 48” overall length. 3” diameter stainless steel discharge unit. 8.25” depth from mounting bar to element. Wt.  5 lbs.
• One element contains 14,500 stainless steel discharge points.
• Designed to mount on communication tower leg or lightning mast/pole. UL listed air terminal