Chi tiết sản phẩm

THERMOWELD - USA KHUÔN HÀN TIẾP MASS TÀU ĐIỆN

Mã sản phẩm : THERMOWELD -
Giá bán : Liên hệ
Made in : USA
Producer : THERMOWELD
Mô tả : thermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass Tàu Điện Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4 Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống Sắt

ThermOweld - USA Khuôn Hàn Tiếp Mass Tàu Điện
• Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
• Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
• Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống Sắt
• Cọc sắt và ống sắt, dây dồng và ống sắt.....
• Khuôn hàn 90-120-240...
• Hóa chất giảm điện trở đất.....