Chi tiết sản phẩm

THERMOWELD - USA KHUÔN HÀN ĐẶC THÙ 4

Mã sản phẩm : THERMOWELD
Giá bán : Liên hệ
Made in : USA
Producer : THERMOWELD
Mô tả : thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4 Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4 Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt Cọc sắt và ống sắt, dây dồng và ống sắt.....

ThermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 4
• Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
• Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
• Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt
• Cọc sắt và ống sắt, dây dồng và ống sắt.....
• Khuôn hàn 90-120-240...
• Hóa chất giảm điện trở đất.....