Chi tiết sản phẩm

THERMOWELD - USA KHUÔN HÀN ĐẶC THÙ 2

Mã sản phẩm : THERMOWELD
Giá bán : Liên hệ
Made in : USA
Producer : THERMOWELD
Mô tả : thermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2 Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4 Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt

ThermOweld - USA Khuôn Hàn Đặc Thù 2
• Mối hàn hóa nhiệt dây-dây, dây - cọc, cọc dây ngã 3, cọc dây ngã 4
• Thuốc hàn hóa nhiệt, súng hàn hóa nhiệt, kẹp hàn, khuôn hàn
• Khuôn hàn cọc và ống, cọc đồng và ống đồng, cọc đồng và ống sắt
• Cọc sắt và ống sắt, dây dồng và ống sắt.....
• Khuôn hàn 90-120-240...
• Hóa chất giảm điện trở đất.....