Chi tiết sản phẩm

SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Sửa chữa tổng đài, hệ thống card luồng E1, hệ thống truyền dẫn cáp quang...hệ thống bộ đàm, hệ thống điểm đa điểm... Bảo dưỡng bảo trì hệ thống BTS

Sửa chữa tổng đài, hệ thống card luồng E1, hệ thống truyền dẫn cáp quang...hệ thống bộ đàm, hệ thống điểm đa điểm...

Bảo dưỡng bảo trì hệ thống BTS