Chi tiết sản phẩm

ỐNG LUỒN DÂY ĐI NGẦM

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in : Việt Nam
Producer : VN
Mô tả : Ống điện cứng uPVC chịu lực cao đi ngầm Ống điện cứng uPVC chịu lực cao đi ngầm đủ kích cỡ Ống soắn ruột gà đi ngầm đủ kích cỡ

• Ống điện cứng UPVC chịu lực cao đi ngầm
• Ống điện cứng UPVC chịu lực cao đi ngầm đủ kích cỡ
• Ống soắn ruột gà đi ngầm đủ kích cỡ