Chi tiết sản phẩm

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền AC, DC, RF Lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp Lắp đặt hệ thống chống sét Tán sét, Lắp dặt hệ thống chống sét chống cháy nổ, Thi công hệ thống tiếp đất thoát sét, tiếp đất an toàn điện

• Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền AC, DC, RF

• Lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp

• Lắp đặt hệ thống chống sét Tán sét,

• Lắp dặt hệ thống chống sét chống cháy nổ,

• Thi công hệ thống tiếp đất thoát sét, tiếp đất an toàn điện