Chi tiết sản phẩm

KHỚP NỐI THANG MÁNG CÁP

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Nối thẳng Nối ngã ba Nối ngã tư Nối cong chữ C

• Nối thẳng
• Nối ngã ba
• Nối ngã tư
• Nối cong chữ C