Chi tiết sản phẩm

Hóa chất giảm điện trở đất

Mã sản phẩm : Hóa chất giảm điện trở đất
Giá bán : Liên hệ
Made in : USA/Việt Nam/ china/korea/India
Producer :
Mô tả : Hóa chất giảm điện trở đất (Háo chất cải tạo đất) Hóa chất đổ trên đầu cọc hoặc giếng khoan và rãnh đào đi dây thoát sét làm giảm điện trở đất Hóa chất không làm chai đất, thân thiện môi trường
Hóa chất giảm điện trở đất (Háo chất cải tạo đất)
Hóa chất đổ  trên đầu cọc hoặc giếng khoan và rãnh đào đi dây thoát sét làm giảm điện trở đất
Hóa chất không làm chai đất, thân thiện môi trường