Chi tiết sản phẩm

CB, MCCB SCHNEIDER

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in : Đức
Producer :
Mô tả : CB, MCCB Schneider 1 pha CB, MCCB Schneider 3 pha CB, MCCB Schneider 20- 500A

• CB, MCCB Schneider 1 pha
• CB, MCCB Schneider 3 pha
• CB, MCCB Schneider 20- 500A