Chi tiết sản phẩm

CẮT SÉT 1 PHA 180kA

Mã sản phẩm : MTSURGE MT/180-240S
Giá bán : Liên hệ
Made in : Việt Nam
Producer : MinhThanh Eti - Made in Việt Nam
Mô tả : Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/180-240S Thiết bị cắt sét trên đường nguồn AC loại 1pha Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC) Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 180 Ka Thời gian nhạy đáp < 1ns Lắp ráp theo công nghệ Mỹ Gồm 6 tầng cát lọc sét, 3 tầng sơ cấp và 3 tầng thư cấp Ứng dụng: Văn phòng, nhà xưởng, trường học, BTS Viễn Thông...

Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/180-240S
• Thiết bị cắt sét trên đường nguồn AC loại 1pha (Part number: 180240S)
• Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC)
• Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 180 Ka
• Thời gian nhạy đáp < 1ns
• Lắp ráp theo công nghệ Mỹ
• Gồm 6 tầng cắt lọc sét, 3 tầng sơ cấp và 3 tầng thứ cấp
• Chế độ bảo vệ: L-G, L-N, N-G
• Có chế độ bảo vệ ảnh hưởng của sét liên hoàn đa xung.
• Ẩm độ: 0-95%
• Tần số làm việc: 45÷65 Hz
• Nhiệt độ (hoạt động/lưu kho): -10oC ÷ +75oC / -10oC ÷ +85oC
• Ứng dụng: Văn phòng, nhà xưởng, trường học, BTS Viễn Thông...