Chi tiết sản phẩm

CÁP ĐIỆN DAPHACO 1.5 - 250MM

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in : Việt Nam
Producer : VN
Mô tả : Cáp điện Daphaco loại dây đơn Cáp điện Daphaco loại dây đôi Cáp điện Daphaco loại dây x 3; x 4 Cáp điện Daphaco cáp ngầm Cáp điện Daphaco cáp vàng xanh

• Cáp điện Daphaco loại dây đơn
• Cáp điện Daphaco loại dây đôi
• Cáp điện Daphaco loại dây x 3; x 4
• Cáp điện Daphaco cáp ngầm
• Cáp điện Daphaco cáp vàng xanh