Chi tiết sản phẩm

CÁP ĐIỆN CADIVI 1.5 - 250MM

Mã sản phẩm : CADIVI
Giá bán : Liên hệ
Made in : Việt Nam
Producer : VN
Mô tả : Cáp điện Cadivi loại dây đơn Cáp điện Cadivi loại dây đôi Cáp điện Cadivi loại dây x 3; x 4 Cáp điện Cadivi cáp ngầm Cáp điện Cadivi cáp vàng xanh Cáp điện Cadivi đồng trần 22-195mm

• Cáp điện Cadivi loại dây đơn
• Cáp điện Cadivi loại dây đôi
• Cáp điện Cadivi loại dây x 3; x 4
• Cáp điện Cadivi cáp ngầm
• Cáp điện Cadivi cáp vàng xanh
• Cáp điện Cadivi đồng trần 22-195mm