Giải pháp

Thiết bị cắt lọc sét mắc nối tiếp MTSurge

MTSurge 63A và 125A : Thiết bị này được thiết kế để bảo vệ các mạng điện hạ áp 1 pha và 3 pha kiểu nối nối tiếp với tải tại ngã vào của mạng điện chính. MTSurge được ứng dụng nhiều vào bảo vệ đường sét lan truyền trên đường điện của trạm BTS, trạm viễn thông, đài truyền thanh – truyền hình, Datacenter, cao ốc...