Dịch vụ

THI CÔNG HỆ TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA AN TOÀN ĐIỆN

Hệ thống tiếp địa đóng vai trò cực kỳ quan trọng với Hệ thống chống sét Trực tiếp, Lan truyền, an toàn điện...tuỳ theo mỗi hệ thống có yêu cầu khác nhau về điện trở của hệ thống tiếp địa (hệ thống đất)

Phương pháp thi công khác nhau sẽ có kết quả khác nhau về điện trở 

Chúng tôi cam kết:

Thi công hệ thống tiếp địa cho chống sét trực tiếp - cam kết điện trở < 10 ohm

Thi công hệ thống tiếp địa cho chống sét Lan truyền - cam kết điện trở < 5 ohm

Thi công hệ thống tiếp địa cho An toàn điện, nối Mas thiết bị - cam kết điện trở < 5 ohm

Thi công hệ thống tiếp địa cho chống sét Lan truyền cho Datacenter - cam kết điện trở < 1 ohm

Thi công hệ thống tiếp địa cho chống sét Lan truyền cho Rada, Phát thanh, truyền hình, trạm Host, trạm không lưu... - cam kết điện trở đúng yêu cầu của khách hàng

Bài viết khác
Thi công hệ thống chống sét

Thi công hệ thống chống sét

Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền AC, DC, RF • Lắp..
Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống chống sét toàn diện

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống chống sét toàn diện

Tư vấn thiết kế lắp đặt trọn gói hệ thống Chống sét tòa..
Lắp đặt hệ thống điện

Lắp đặt hệ thống điện

• Lắp đặt hệ thống điện tòa nhà, • Lắp đặt hệ..
Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện nhẹ

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện nhẹ

Tư vấn thiết kế lắp đặt trọn gói hệ thống điện nhẹ tòa..