Dịch vụ

Thi công hệ thống chống sét

• Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền AC, DC, RF

• Lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp

• Lắp đặt hệ thống chống sét Tán sét,

• Lắp dặt hệ thống chống sét chống cháy nổ,

• Thi công hệ thống tiếp đất thoát sét, tiếp đất an toàn điện

Bài viết khác
THI CÔNG HỆ TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA AN TOÀN ĐIỆN

THI CÔNG HỆ TIẾP ĐỊA CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐỊA AN TOÀN ĐIỆN

Hệ thống tiếp địa đóng vai trò cực kỳ quan trọng với Hệ..
Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống chống sét toàn diện

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống chống sét toàn diện

Tư vấn thiết kế lắp đặt trọn gói hệ thống Chống sét tòa..
Lắp đặt hệ thống điện

Lắp đặt hệ thống điện

• Lắp đặt hệ thống điện tòa nhà, • Lắp đặt hệ..
Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện nhẹ

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống điện nhẹ

Tư vấn thiết kế lắp đặt trọn gói hệ thống điện nhẹ tòa..