Dịch vụ

Lắp đặt hệ thống chống sét

• Lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền AC, DC, RF

• Lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp

• Lắp đặt hệ thống chống sét Tán sét,

• Lắp dặt hệ thống chống sét chống cháy nổ,

• Thi công hệ thống tiếp đất thoát sét, tiếp đất an toàn điện