Dịch vụ

Lắp đặt camera

• Thi công hệ thống camera gia đình

• Thi công hệ thống camera analog

• Thi công hệ thống camera IP

• Thi công hệ thống camera nhà xưởng, văn phòng, ngân hàng...

• Thi công hệ thống camera môi trường biển

• Thi công hệ thống camera chống cháy nổ

• Thi công hệ thống camera giao thông không dây