Chi tiết sản phẩm

THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT NGUỒN AC 3 PHA MTSURGE MT/180-240Y (180240Y)

Mã sản phẩm : MT/180-240Y (180240Y)
Giá bán : Liên hệ
Made in : MinhThanh Eti - Việt Nam
Producer : Công ty TNHH ĐT CN KT Minh Thành
Mô tả : Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/180-240Y (180240Y). Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC). Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 180 Ka/pha. Thời gian nhạy đáp < 5ns. Lắp ráp theo công nghệ Mỹ. Ứng dụng: Văn phòng, nhà sưởng, trường học, BTS Viễn Thông... Chế độ bảo vệ: L-G, L-N, L-L, N-G. Có chế độ bảo vệ ảnh hưởng của sét liên hoàn đa xung. Ẩm độ: 0-95%. Tần số làm việc: 45÷65 Hz. Nhiệt độ (hoạt động/lưu kho): -10oC ÷ +75oC / -10oC ÷ +85oC. Ứng dụng: Văn phòng, nhà xưởng, trường học, BTS Viễn Thông...

Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 3 Pha MTSURGE MT/180-240Y (180240Y).
• Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC).
• Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 180 Ka/pha.
• Thời gian nhạy đáp < 5ns.
• Lắp ráp theo công nghệ Mỹ.
• Chế độ bảo vệ: L-G, L-N, L-L, N-G.
• Có chế độ bảo vệ ảnh hưởng của sét liên hoàn đa xung.
• Ẩm độ: 0-95%.
• Tần số làm việc: 45÷65 Hz.
• Nhiệt độ (hoạt động/lưu kho): -10oC ÷ +75oC / -10oC ÷ +85oC.
• Ứng dụng: Văn phòng, nhà xưởng, trường học, BTS Viễn Thông...