Chi tiết sản phẩm

THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT NGUỒN AC 1 PHA MTSURGE MT/90-240S (90240S)

Mã sản phẩm : MT/90-240YS (90240S)
Giá bán : Liên hệ
Made in : MinhThanh Eti - Việt Nam
Producer : Công ty TNHH ĐT CN KT Minh Thành
Mô tả : Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/90-240S (90240S) Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC) Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 90 Ka Thời gian nhạy đáp < 5ns Lắp ráp theo công nghệ Mỹ Gồm 3 tầng cắt lọc sét Ứng dụng: Văn phòng, nhà xưởng, trường học, BTS Viễn Thông...

Thiết Bị Cắt Lọc Sét Nguồn AC 1 Pha MTSURGE MT/90-240S (90240S)
• Dòng tải: không phụ thuộc dòng tải (mắc song song với nguồn AC)
• Dòng cắt dòng xung sét lớn nhất: 90 Ka
• Thời gian nhạy đáp < 5ns
• Lắp ráp theo công nghệ Mỹ
• Gồm 3 tầng cắt lọc sét
• Chế độ bảo vệ: L-G, L-N, L-L, N-G
• Có chế độ bảo vệ ảnh hưởng của sét liên hoàn đa xung.
• Ẩm độ: 0-95%
• Tần số làm việc: 45÷65 Hz
• Nhiệt độ (hoạt động/lưu kho): -10oC ÷ +75oC / -10oC ÷ +85oC
• Ứng dụng: Văn phòng, nhà xưởng, trường học, BTS Viễn Thông...