Chi tiết sản phẩm

CÁP THOẠI CÁC LOẠI

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Cáp thoại 4 pair Cáp thoại 8 pair Cáp thoại 20 đôi Cáp thoại 50 đôi cáp thoại 128 đôi Cáp thoại 200 đôi

• Cáp thoại 4 pair
• Cáp thoại 8 pair
• Cáp thoại 20 đôi
• Cáp thoại 50 đôi
• Cáp thoại 128 đôi
• Cáp thoại 200 đôi