Chi tiết sản phẩm

CÁP QUANG CÁC LOẠI

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Cáp quang single mode Cáp quang Multi mode Cáp quang treo Cáp quang ngầm

• Cáp quang single mode
• Cáp quang Multi mode
• Cáp quang treo
• Cáp quang ngầm