Chi tiết sản phẩm

CÁP MẠNG CAT 5

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Cáp mạng Cat 5, Cat 5e AMP Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Krone Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Gold Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Dintek

• Cáp mạng Cat 5, Cat 5e AMP
• Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Krone
• Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Gold
• Cáp mạng Cat 5, Cat 5e Dintek