Chi tiết sản phẩm

BỘ CHIA - BỘ KHUYẾCH ĐẠI TIVI

Mã sản phẩm :
Giá bán : Liên hệ
Made in :
Producer :
Mô tả : Bộ chia 4 cổng Bộ chia 8 cổng Bộ chia 16 cổng Bộ chia khuyếch đại 2 - 16 cổng Đầu nối các loại

• Bộ chia 4 cổng
• Bộ chia 8 cổng
• Bộ chia 16 cổng
• Bộ chia khuyếch đại 2 - 16 cổng
• Đầu nối các loại