Dịch vụ

Sữa chữa thiết bị viễn thông

• Sửa chữa tổng đài, hệ thống card luồng E1, hệ thống truyền dẫn cáp quang...hệ thống bộ đàm, hệ thống điểm đa điểm...

• Bảo dưỡng bảo trì hệ thống BTS