Dịch vụ

Lắp đặt thiết bị mạng viễn thông

• Lắp đặt hệ thống BTS,

• Lắp đặt hệ thống Tổng đài

• Lắp đặt hệ thống IP Tivi

• Lắp đặt hệ thống Pin mặt trời, gió cho các trạm biển đảo

• Thi công hệ thống Ti vi cho văn phòng, tòa nhà, hệ thống âm thanh...